Regulamin

Regulamin wynajmu samochodów

Ogólne warunki najmu samochodów w firmie Korporacja produkcyjno – handlowa TRADE-BUD & RENTALCARS “BTM” Sp. z o.o.

 1. Niniejsze ogólne warunki najmu samochodu określają warunki oddania do użytku Najemcy samochodu przez Wynajmującego.
 2. Wynajmującym jest KORPORACJA PRODUKCYJNO – HANDLOWA TRADE-BUD & RENTALCARS “BTM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 270, 42-583 Bobrowniki, NIP 6252463464, REGON 368959915, KRS 0000708779.
 3. Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna, która:
  • ukończyła 21 lat,
  • posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem,
  • posiada ważny dowód osobisty,
  • posiada inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku wynajmu pojazdu przez firmę wymagane są dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzoną działalność,
  • posiada on pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Wynajmujący wypełnia i akceptuje protokół zdawczo – odbiorczy oraz umowę najmu pojazdu.
 5. Samochód oddany do użytku Najemcy przez Wynajmującego może być użytkowany wyłącznie przez osoby wyszczególnione w treści umowy najmu.
 6. W przypadku potrzeby użytkowania pojazdu przez osoby niewyszczególnione w umowie najmu niezbędne jest uzyskanie stosownej zgody Wynajmującego.
 7. Najemce zobowiązany jest uiścić kwotę najmu z góry z okres trwania umowy wynajmu, w przypadku zwrotu auta przed końcem umowy KORPORACJA PRODUKCYJNO – HANDLOWA TRADE-BUD & RENTALCARS “BTM” Sp. z o.o. nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany samochód.
 8. Przemieszczenie samochodu poza granicę RP jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody od KORPORACJA PRODUKCYJNO – HANDLOWA TRADE-BUD & RENTALCARS “BTM” Sp. z o.o. . W przypadku awarii lub kolizji poza granicami RP Najemca ponosi koszty związane z naprawą bądź holowaniem pojazdu do granicy RP.
 9. Ogólne postanowienia koszty związane z naprawą bądź holowaniem pojazdu do granicy RP.
 10. Ogólne postanowienia umowy najmu pojazdu akceptuję z chwilą podpisania.
 11. Istnieje możliwość wyjazdu wybranych samochodów za granicę Polski za opłatą w wysokości 100,00 zł.
 12. Polityka anulowania rezerwacji:
  • Anulowania rezerwacji należy dokonać na piśmie lub e-mail, co najmniej 24 godziny przez rozpoczęciem wynajmu. Należy pamiętać, że anulowanie rezerwacji przez telefon nie jest akceptowalne.
 13. Anulowanie rezerwacji – opłaty administracyjne, jeśli rezerwacja nie zostanie uskuteczniona lub nie zostanie anulowana z wyprzedzeniem, będzie pobierana opłata.
 14. Opłata za rezerwację online z zapłatą na miejscu, opłata za niepojawianie się / anulowanie będzie równa kwocie pre-paidu (przedpłaty). Żądana kwota zwrotna nie będzie należna.
 15. W przypadku rezerwacji w pełni płatnych online, kwota należna za niewykorzystane / anulowanie zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
  • 7 lub więcej dni przez datą rozpoczęcia: 50,00 zł
  • 3-6 dni przed datą rozpoczęcia: 50%
  • 2 dni przed datą rozpoczęcia: 75%
  • 0-1 dni przed datą rozpoczęcia: 100%

Najemca przed zawarciem umowy najmu zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu, którego pełna treść znajduje się w siedzibie Wynajmującego.